Magdalena Putyra

Wykształcenie

2002:

Uniwersytet Jagielloński
studia magisterskie na kierunku: pedagogika

2005:

Uniwersytet Wrocławski
studia podyplomowe na kierunku: logopedia ogólna

2008:

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
studia podyplomowe na kierunku: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

2015:

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
studia podyplomowe na kierunku: neurologpedia dziecięca

Ukończone szkolenia

 • Progesty
 • Karmienie terapeutyczne  Human Touch
 • Lalki terapeutyczne Emphaty Dolls 
 • Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego i staw skroniowo-żuchwowy  
 • Odruchy pierwotne traktu ustno-twarzowego. Odruchy słabe i prztrwałe. terapia w podejściu neurorozwojowym.
 •  Picture Exchange Communication System-Poziom I
 •  Ankyloglossia u noworodków i niemowląt.
 •  Strategie postępowania logopedycznego w terapii aplikatorami wieloigłowymi dr Lyapko AWI.
 •  Konferencja: Zaburzenia odżywiania dzieci.
 •  Międzynarodowa konferencja opieki nad noworodkiem.
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, terapia  (Bielsko-Biała)
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia  (Bielsko-Biała)
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Praca w obszarze zachowań trudnych o charakterze seksualnym  (Bielsko-Biała)
 • Trening jedzenia  (Warszawa)
 • Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym  (Katowice)
 • KOCP – Karty oceny czytania i pisania  (Bielsko-Biała)
 • SENSORY Motor Approach to Apraxia of Speech and related Motor Speech Disorders  (Kraków)
 • KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dzieci  (Bielsko-Biała)
 • KOSF – Karty Oceny Słuchu Fonemowego  (Bielsko-Biała)
 • Praktyczne zastosowanie Koncepcji Castillo Moralesa w procesie wertykalizacji – kryteria obserwacji, cisza motoryczna  (Wrocław)
 • Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę u dzieci z grupy ryzyka i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi  (Wrocław)
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej  (Bielsko-Biała)
 • Praktyka kliniczna w Klinice Neonatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego: Postępowanie diagnostyczne i leczenie neurologopedyczne w trybie klinicznym  (Kraków)
 • KOZE – Karty Oceny Zachowań i Emocji  (Bielsko-Biała)
 • Terapia logopedyczna dzieci z zespołem Downa i obniżoną sprawnością intelektualną  (Bielsko-Biała)
 • Szkolenie instruktorskie z masażu Shantala  (Bielsko-Biała)
 • MFT – Miofunkcjonalna terapia dla osób w wieku 9-99  (Wrocław)
 • Diagnostyka mózgu w chorobach wieku dziecięcego. Odczytywanie dokumentacji medycznej  (Warszawa)
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie lewej półkuli mózgu  (Bielsko-Biała)
 • Zabawy rozwijające funkcje rąk, myślenie i mowę  (Bielsko-Biała)
 • PROGESTY  (Bielsko-Biała)
 • Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dziecka  (Bielsko-Biała)
 • Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno-twarzowego  (Bielsko-Biała)
 • Problemy karmienia i ich usprawnianie u dzieci z wyzwaniami rozwojowymi  (Bielsko-Biała)
 • Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz  (Bielsko-Biała)
 • KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego  (Bielsko-Biała)
 • Dysfagia MODUŁ I  (Kraków)
 • Dysfagia MODUŁ II  (Kraków)
 • Zastosowanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z wadami słuchu i innymi zaburzeniami mowy  (Wrocław)
 • Praktyczne zastosowanie konceptu Castillo Moralesa w odniesieniu do procesu wyprostu – żucia i połykania, kształtowania otoczenia dla dzieci z MPD, pracy z dziećmi z sondą  (Wrocław)
 • Akcesoria do karmienia NUK Medic Pro w terapii dziecka  (Wrocław)
 • Możliwości wspomagania dzieci z zespołem Downa  (Kraków)
 • Oral Placement Speech Disorders  (Kraków)
 • Terapia ustno-twarzowa, ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z zaburzeniami w rozwoju  (Bielsko-Biała)
 • A three Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy  (Katowice)
 • Dzieci z chorobami rzadkimi- leczenie, rehabilitacja, edukacja  (Wrocław)
 • Diagnoza i planowanie rozwoju językowego użytkowników komunikacji wspomagającej – MÓWIK  (Bielsko-Biała)
 • Makaton – zabawy  (Bielsko-Biała)
 • Terapia Taktylna  (Brenna)
 • Diagnoza i stymulacja metodą Carla Delacato I, II stopień  (Opole)
 • Praktyczne zastosowanie metody Castillo Moralesa w pracy z pacjentami z MPD oraz pacjentami z występowaniem zespołu objawów w obszarze ustno-twarzowym  (Wrocław)
 • Rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem  (Kraków)
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu /III stopnie/  (Bielsko-Biała)
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania  (Kraków)
 • Certyfikat treningu indywidualnej stymulacji słuchu  Johansen IAS (Korbielów)
 • Certyfikat koncepcji Castillo Moralesa  (Wrocław)
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa  (Wrocław)
 • Neurologopedyczne strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w świetle koncepcji NDT BOBATH SLT  (Kraków)
 • MAKATON – Moduł I  (Bielsko-Biała)
 • Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się  (Kraków)
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się  (Warszawa)
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka harmonijnie rozwijającego się z Zespołem Downa   (Katowice)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (Katowice)
 • Integracja Odruchów Twarzy wg. metody dr Swietłany Masgutowej  (Warszawa)
 • Wczesne problemy neurologiczne w rozwoju dziecka- rozpoznanie, diagnoza, terapia  (Katowice)
 • Certyfikat terapeuty metody DYNA-LINGUA M.S
 • Praca psychologiczno-pedagogiczna z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo w oddziałach rewalidacyjnych i specjalnych przedszkola oraz podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju  (Tychy)
 • Konferencja: Afazja i autyzm zaburzenia mowy oraz myślenia (Wrocław)