Zajęcia grupowe

ROZKARMIAMY DZIECIAKI

BO KAŻDY MALUSZEK LUBI MIEĆ ZDROWY BRZUSZEK

Zapraszamy na grupowe zajęcia dzieci w wieku od 2,5 lat u których występują problemy z rozszerzaniem diety, wybiorczością pokarmową, niechęcią do jedzenia

Termin

Październik
2020

Czas

60 min
1 / tydzień
8 spotkań

Miejsce

Gabinet
Neurologopedii
Dziecięcej
w Mazańcowicach

400 zł
W cenie 8 zajęć z neurologopedą oraz dodatkowo jednorazowe grupowe spotkanie dla rodziców z dietetykiem i psychologiem

Prowadzący:

mgr Magdalena Putyra – tytuły zawodowe logopeda i neurologopeda uzyskane w Polsce, pedagog, dyplomowany specjalista wczesnej interwencji, międzynarodowy terapeuta metody Castillo Moralesa , terapeuta karmienia, terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu Johansena, terapeuta masażu Shantali, terapeuta pozycji oralnej OPT, terapeuta Emphaty Dolls.

W swojej codziennej- 15 letniej praktyce zawodowej prowadzi dzieci od momentu wykrycia nieprawidłowości rozwojowych z wadami genetycznymi, opóźnieniami psychoruchowymi, autyzmem, problemami w zakresie jedzenia, mówienia i komunikacji.

 

mgr Aleksandra Wagner-Giemza – neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej, terapeuta ręki, terapeuta czaszkowo – krzyżowy. Prowadzi diagnozę oraz terapię neurologopedyczną niemowląt i dzieci.

Od zawsze związana z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, szkole specjalnej oraz w Ośrodku Intensywnej Terapii Dzieci. Ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, z zespołami genetycznymi oraz z opóźnionym rozwojem mowy. Szczególnie ukochała sobie dzieci, które trudno zdiagnozować.

Cele:

 • Dostarczenie dziecku przyjemnej, bezpiecznej atmosfery podczas poznawania produktów wg. autorskiego programu,
 • Próby zminimalizowania problemów dziecka i rodziny,
 • Wspólne przygotowywanie różnych sensorycznych, jedzeniowych posiłków,
 • Wsparcie rodziców poprzez spotkanie grupowe z psychologiem i dietetykiem,
 • Dostarczenie podstawowych informacji odnośnie rozszerzania diety, radzenia sobie z problemami w tym zakresie, na bieżąco usprawnianie sytuacji pokarmowych,

Warunki zapisu:

 • Dziecko powinno mieć diagnozę neurologopedyczną w zakresie problemów karmienia i jedzenia wydaną przez Gabinet Neurologopedii Dziecięcej, Poradnię Karmienia BRZUSZEK lub inną, ale zawierającą opis problemów dziecka w tym zakresie.
 • W przypadku braku takiej diagnozy, należy umówić się na taką diagnozę przed rozpoczęciem zajęć. Jest to bardzo istotne ze względu na prawidłowy dobór dzieci do grupy pod względem określenia podstawowego problemu i określenia możliwości pomocy.
 • Koszt takiej diagnozy to dodatkowo 100 zł.
 • W przypadku młodszych dzieci poniżej 2,5 lat zalecamy rozpoczęcie zajęć z sensoplastyki w Gabinecie Integracji Sensorycznej TOLEK-MAGDALENA HALLALA na ul. Górskiej
 • Rodzic jest zobowiązany do wysłania KARTY ZGŁOSZENIOWEJ pobranej z naszej strony, oraz wpłacenie do 7 dni kwoty zaliczkowej w wysokości 200 zł. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej po pierwszych odbytych zajęciach grupowych.
 • Rodzić powinien zapoznać się z UMOWĄ, co jest równoznaczne z akceptacją ustalonych tam warunków.

Zgłoszenie:

Po zapoznaniu się z umową, wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy o wysłanie na
magdalena.putyra@gmail.com