Neuroflow

Zapraszamy na NEUROFLOW aktywny trening słuchowy
pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci od 4 r.ż. z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Cena

280zł

Miejsce

Gabinet
Neurologopedii
Dziecięcej
w Mazańcowicach

Dla kogo?

Aktywny trening słuchowy NEUROFLOW przeznaczony jest dla dzieci, które przy prawidłowym słuchu fizjologicznym (obwodowym) mają problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania słuchu często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dziecko:
 1. ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
 2. ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
 3. prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,
 4. dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę,
 5. przy prawidłowej inteligencji ma trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania, pisania, z nauka języków obcych),
 6. nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zadaniu,
 7. często wyłącza się, myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie nieobecnego,
W grupie ryzyka znajdują się również dzieci, które chorowały na przewlekłe, wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub wielokrotnie na ostre zapalenia ucha, miały przerośnięty migdałek gardłowy.
U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Diagnoza

Badanie podzielone jest na 3 etapy:
 1. Szczegółowy wywiad – terapeuta/provider Neuroflow wraz z rodzicem wypełnia kwestionariusz dotyczący rozwoju dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka oraz trudności w uczeniu się i komunikacji.
 2. Ocena czułości słuchu dziecka – badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzić, czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Tylko prawidłowy wynik audiometrii tonalnej pozwala na przeprowadzenie diagnozy CAPD.
 3. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow dla trzech poziomów rozwojowych:
  – dzieci w wieku przedszkolnym (4-5lat) – 3 podtesty
  – młodszym szkolnym (6-8lat) – 6 podtestów
  – szkolnym i młodzieży (od 9 r.ż.) – 8 podtestów

Przebieg terapii

Neuroflow Terapia ATS® jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 30 min w domu pacjenta. Cała trzyetapowa terapia trwa 6 – 8 miesięcy.

Cennik

Diagnoza APD – 280 zł
Diagnoza kontrolna w Gabinecie – 150 zł

Koszt poszczególnych etapów treningu w domu pacjenta wynosi:
I etap – 270zł
II etap – 260zł
III etap i każdy kolejny – 250zł

Ilość etapów potrzebnych do uzyskania poprawy funkcjonowania w sferze słuchowej i zmniejszenia nasilenia objawów CAPD zależy od zaleceń terapeuty oraz od indywidualnych postępów dziecka.

Zgłoszenie

Informacje na temat diagnozy i terapii APD oraz zapisy bezpośrednio u providera Neuroflow ATS